Uw product in onze silo's ?

Een silo moet worden ontworpen rekening houdend met de eigenschappen van het te behandelen materiaal.
Deze eigenschappen gebruiken we dan om lasten in de silo’s te berekenen gebruikmakend van de norm: EN 1991-4.

Bent u niet zeker of uw droog product in onze silo’s kan gebruikt worden?
Contacteer ons en wij zullen de eigenschappen van uw product onderzoeken.