Denemarken SCE bouwt hoogst efficiënte veevoederfabriek in Denemarken.

Beeld u de volgende situatie in: u bent een Noord-Duitse veevoederfabrikant die Deense klanten bedient vanuit Duitsland. Probleem? U wordt niet alleen geconfronteerd met de afstand vanuit Duitsland, Denemarken staat bovendien ook meer tonnage toe. De oplossing? Laat SCE een silocomplex bouwen in Denemarken. De klant kan nu niet alleen vrachtwagens sneller laden, hij beschikt tevens over een hoogst-performant productieapparaat.


Nieuw complex in haven Aarhus

De volledig nieuwe constructie beslaat in zijn totaliteit 100 silo’s. Het gaat meer bepaald om 28 grondstoffensilo’s, 6 persmeelsilo’s en 66 silo’s voor afgewerkt product. SCE nam én de engineering én de fabricatie van de silowanden voor zijn rekening.

Reductie transportkosten door tweeledige aanpak

De SCE-silo’s met gladde wand in een steeksysteem, en de constructie van een hoog performant laadstation zijn de uitkomst voor het probleem. Het laadstation laat bovendien toe dat grotere vrachtwagens nog sneller geladen kunnen worden.