Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. Als je onze website bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw ip- adres en een identificatie van je browser en computer-type.

Gebruik je het contactformulier om ons te contacteren, dan houden we de gegevens die je hebt ingevuld ook bij.

Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal enz.  Onze nieuwsbrief wordt maximum 4 x per jaar verstuurd.  Je kan je steeds hiervan uitschrijven.  Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest.

Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contact- en facturatie-gegevens bij.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor nodige instellingen te kiezen, zoals hierboven beschreven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics.

 

Wie verzamelt deze info over u?

Wij,  SCE NV. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in de Industrielaan 17 a, 8810 Lichtervelde. Ons KBO nummer is BE 0434.004.724. U kan ons het makkelijkst via Email bereiken op info@sce.be.

 

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief of het aanmaken van het account deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geef u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de "cookies" stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

 

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Indien je ons wil contacteren, hebben we deze informatie nodig om jou terug te kunnen contacteren.

Voor de nieuwsbrief, hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Maximaal 4 x per jaar wordt er vanuit SCE een nieuwsbrief verstuurd. Je kan je steeds hiervan uitschrijven. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail.

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren, om gerichte informatie te kunnen verstrekken en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. 

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen te kunnen analyseren en oplossen.

Je kan je steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je verzoek richten tot info@sce.be.

 

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?    

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief. De account gegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

 

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen uw ip adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die u bezoekt op onze site.

 

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van jouw browser kan je de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Vragen ?  Contacteer ons gerust: info@sce.be