Momenteel investeren we bij S.C.E. in een ESF project waarvoor we financiële steun krijgen om het HR beleid verder te professionaliseren.  S.C.E. wil in het ESF-traject aandacht besteden aan een competentiegerichte overkoepelend loopbaanbeleid. Dit met het doel om o.b.v. het competentiegebeuren voor zowel de medewerkers als de leidinggevenden de groeimogelijkheden binnen S.C.E. voor te leggen en hieraan een persoonlijk groeiplan te koppelen.