Wat is massastroming?

Bij massastroming is de gehele inhoud van de silo in beweging zodra product aan de silo wordt onttrokken. Dit type stroming wordt gekenmerkt door:

 • first in - first out;
 • weinig ontmenging;
 • regelmatige stroming en een goed regelbaar uitstroomdebiet;
 • geen risico van bederf, veroudering of contaminatie;
 • mogelijkheid tot het volgen van productbatches van een bepaalde samenstelling.

Nadelen van massastroming kunnen zijn dat in specifieke gevallen schokken kunnen ontstaan. Bij abrasieve producten zullen de silowanden meer slijten. Door de lage stroomsnelheden in een silo vormt dit echter doorgaans geen probleem.


Hoe ontwerpen op massastroming?

Het zal duidelijk zijn, dat in veruit de meeste gevallen massastroming de gewenste stroming is. Daarom loont het de moeite de silo zo te ontwerpen, dat dit type stroming gewaarborgd is. Het stromingspatroon dat optreedt in een silo, wordt bepaald door:

 • de hellingshoek van de trechter;
 • de wrijving tussen product en wand;
 • de vorm van de trechter;
 • de inwendige wrijving van het product

Hierbij kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat massastroming wordt bevorderd door een steilere en gladdere trechter. De wanden en hoeken moeten daarom glad afgewerkt zijn. Verder is een trechter met een sleufvormige opening beter dan een ronde of vierkante trechter.

 

Massastroomontwerp

Het ontwerp van een massastroomtrechter verloopt als volgt:

 1. De inwendige wrijving van het product wordt gemeten.
 2. De wandwrijving van het product op het voorgestelde constructiemateriaal wordt gemeten.
 3. Aan de hand van deze gegevens wordt de trechtervorm en -hoek berekend, waarbij massastroming optreedt.
 4. Wanneer in stap 3 geen praktische oplossing gevonden wordt, wordt gezocht naar een coating, lining of ander constructiemateriaal met een lagere wandwrijving.
 5. Is dit ook niet haalbaar, dan kan trilling of beluchting een oplossing zijn.
 6. Werkt dit ook niet, dan moet worden afgezien van een trechter.

Bron: http://www.bulksolids.nl