Wat is kernstroming?

Bij kernstroming stroomt het product door de kern. Er ontstaan daardoor gebieden waar het product stilstaat (dode zones).

Het gevolg is dat de volgende problemen kunnen ontstaan:

  • Wanneer de silo steeds wordt bijgevuld voordat hij leeg is, zal veroudering en bederf optreden;
  • Wordt de silo voor meerdere produkten gebruikt, dan zal contaminatie optreden (versleping);
  • In sommige gevallen groeien de dode zones aan, zodat op een gegeven moment het produkt alleen uit een kanaal (rat hole) boven de opening stroomt. De kans is dan groot dat stroming helemaal stopt;
  • Het instorten van dode zones kan leiden tot het onbeheersbaar uitstromen van produkt (flooding).

Kernstroming is daarom alleen toe te passen voor grove, vrijstromende producten, waarbij bederf of veroudering geen rol speelt.

Bron: http://www.bulksolids.nl