Het nut van een goed silo-ontwerp ?

Stromingsproblemen vermijden door een goed ontwerp

Om problemen in de silo met betrekking tot stroming, bederf of veroudering tegen te gaan, is silo-ontwerp noodzakelijk. Het ontwerp van een silo gaat uit van het meest voordelige geval: zwaartekrachtstroming. Wandwrijving, inwendige wrijving en brugvormingseigenschappen bepalen de toe te passen trechterhoek en openingsdiameter. Ook als een simpele silo niet mogelijk is, komt dit bij het ontwerp naar voren. Het behoeft dan niet door 'trial and error' aangetoond te worden. Meten is weten.

Om stromingsproblemen in een silo tegen te gaan, is een goed silo-ontwerp noodzakelijk. De meest voor de hand liggende (en de meest voordelige) manier van opslag van bulkgoed is in een silo met zwaartekrachtstroming. De silo krijgt dan een cilindrische of rechthoekige vorm met daaronder een trechter. De trechter laat het product convergeren naar de opening en is daardoor meteen de oorzaak van de meeste problemen, zoals: onregelmatig uitstromen, ontmenging, achterblijvend product, veroudering of bederf van product, schokken, flooding, versleping, of de afwezigheid van stroming.

Voor vele van deze problemen is apparatuur beschikbaar, of kan door 'trial and error' een oplossing worden gezocht. Maar het is natuurlijk beter deze problemen te vermijden. Dit is mogelijk door het ontwerp te baseren op de gemeten eigenschappen van het product. De stromingseigenschappen van een product bepalen dus de toe te passen geometrie. Ook als een 'gewone' silo niet mogelijk is, komt dit bij het ontwerp naar voren. Het behoeft dus niet na veel moeite en kosten in de praktijk ondervonden te worden.

Het ontwerpproces van een silo kent de volgende hoofdelementen:
stroming, brugvorming en uitdragen.

Problemen met stroming hangen samen met het optredende stromingspatroon. In een silo kunnen twee belangrijke stromingstypen worden onderscheiden: massastroming (mass flow) en kernstroming (funnel of core flow).

Bron: http://www.bulksolids.nl